Art Srbija: Online art galerija

Stranica posvećena materijalnom i duhovnom stvaralaštvu Srbije

Sport bez granica

Tradicionalna akcija „Sport bez granica®“, okupljala je i aktivirala decu sa invaliditetom i mentalno nedovoljno razvijenu decu. Projekat se održavao više godina za redom. Ime projekta i sam projekat su zaštićeni!

Projekat “Sport bez granica®” je realizovan na nacionalnom nivou, na teritoriji Republike Srbije i to u sledećim gradovima:

  • Beograd – na opštinama Savski Venac, Stari Grad, Čukarica.
  • Trstenik – opština Trstenik.
  • Kula – opština Kula.
  • Kruševac – opština Kruševac.

Ovaj projekat je sproveden u partnerstvu sa lokalnim organizacijama koje se bave problematikom dece sa invaliditetom i mentalno nedovoljno razvijene dece. Indirektno, u ovoj akciji je kroz sve manifestacije, koje su se u ovom projektu organizovale, bilo uključeno više od 2000 ljudi.

Sport bez granica®” je imao za cilj da postigne potpunu promenu u bavljenju sportom dece sa invaliditetom i mentalno nedovoljno razvijene dece. Njima treba da omogućiti, prilagođeno njihovim potrebama i mogućnostima, stalnu fizičku aktivnost koja bi uticala na njihov psihosocijalni razvoj.

Opšti cilj ovog projekta je prevazilaženje barijera u tome ko može i sme da se bavi sportom, kao i koliko sport može da pomogne deci sa invaliditetom.

Ovim projektom želimo da postignemo potpunu promenu  u stavu okoline prema deci sa invaliditetom i mentalno nedovoljno razvijenoj deci. Promena društva ne treba da bude površna, već stvaranje realnog pozitivnog stava prema deci i omladini ometenoj u razvoju i prihvatanje njih kao ravnopravnih članova zajednice.

Bavljenje sportom nije i ne treba da bude privilegija, te želimo da svako dete u našoj zajednici ostvari svoje elementarno pravo na bavljenje sportom u skladu sa svojim mogućnostima. Pomognimo im da se pokrenu i na taj način ih aktivno uključimo u društvo!