Art Srbija: Online art galerija

Stranica posvećena materijalnom i duhovnom stvaralaštvu Srbije

SPORT

Udruženje Art Srbija je pravni sledbenik Urduženja trenera Srbije. Time je i naslednik dva akreditovana sportska projekta, koje sa ponosom predstavlja i želi da ih dalje neguje i manifestuje. To su projekti: „Izađi na teren®i „Sport bez granica®“.

Shodno svojim ciljevima u oblasti sporta i rekreacije, Art Srbija će se i dalje baviti organizacijom i održavanjem sportskih manifestacija i realizacijom programa koji doprinose unapređivanju i omasovljavanju sporta u predškolskim ustanovama i školama.

Pored akreditovanih projekata, navodimo i neke od akcija koje su se organizovale:

  • Akcija „Igraj za sport, živi za sport“, realizovana je u Beogradu, Kuli, Kraljevu, Beranama i Velikom Gradištu.
  • Akcija „Sport za sve“ u Beogradu, sa akcentom na takmičarske sportove.
  • Akcija „Izaberi svoj sport“ u okviru akcije za zimski raspust Sekretarijata za sport i omladinu Grada Beograda. U akciji su uzele učešće deca šest beogradskih srednjih škola.

Sportski projekti: